Illustrations
"14 årig" Grafit på papir

"14 årig" grafit på papir

"Ventetid" grafit på papir

"First Lady" grafit på papir

"De sovende" grafit på papir

"Sejler" grafit på papir

"Dobbeltliv" grafit på papir

"Inderkreds" grafit på papir

"Lavvande" grafit på papir

"Hjem" grafit på papir


"Vægtløs" grafit på papir